Polar-ridåer

I temperaturkänsliga utrymmen är det viktigt att använda ridåer i dörröppningar. Polar-ridåer i PVC är avsedda för frys- och kylrum. Tillsatta mjukmedel gör att PVC-ridån inte blir för styv i kylan. En annan viktig faktor är energibesparing tack vare en lagerridå framför en kylrumsdörr. T ex i USA är ridåer sedan 2009 obligatoriska i alla kyl- och frysrum pga deras energisparande effekt. Enligt undersökningar kan PVC-ridåer reducera utrymmenas kylnings-/värmekostnader med 18%-60%.

Produktegenskaper:

  • Lämplig för temperaturer mellan +25°C och -20°C
  • Genomskinlig
  • Slitstark
  • Diverse användningsområden
  • Kan användas med alla fästmedel

Tillgängliga remsbredder:

  • 200mm
  • 300mm