Alla våra ridåer har rostfria stålkrokar av högsta kvalitet. Det är en högkvalitativ lösning med särskilt lång livslängd.

Våra PVC-ridåer är väldigt lättmonterade. Dessutom erbjuder vi även monteringstjänst om så önskas. Montering utförs snabbt och korrekt av erfarna montörer.

Krokarna sitter på en kamskena vilket gör det lätt att vid behov ta ned ridån, t ex sommartid. Dessutom kan enstaka remsor bytas.

Ridåer kan normalt monteras på varje öppning; observera dock att eftersom det rör sig om en kvalitetsprodukt så ska öppningens överkant kunna tåla en viss tyngd.

Rådfråga oss gärna om du inte är helt säker på om din öppning möjliggör att montera PVC-ridåer eller inte. Ibland kräver öppningen extra förstärkning men det finns alltid en lämplig lösning. Våra PVC-ridåer har monterats på öppningskanter i betong, trä, metall och sandwich-paneler. Lämpliga fästmedel för montering av PVC-ridån finns tillgängliga för varje öppningstyp.